Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS) ABPON CO., LTD.

Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS)

 

 Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS) ផលិតចេញពីសំភារះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានាដោយ AISI ស្តង់ដារ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 គ្រឿងសំភារះមួយនេះគឺធន់នឹងការកាត់ច្រេះដោយសារធាតុគីមីនានា និងកត្តាផ្សេងៗទៀតវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណះប្រភេទដែក DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS) Made from high quality materials guaranteed by AISI standard SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

ABPON CO ។ , LTD ។ ជាអ្នកផ្តល់សេវាមួយឈប់សម្រាប់ដាក់រនុកនិងឧបករណ៍ដៃជាមួយជួរពេញលេញនៃដាក់រនុកនិងផ្នែកចំបងឧស្សាហកម្មនានា។
Abpon រោងចក្រ ISO 9001 ដែលមានការទទួលស្គាល់គឺ: 2000 សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពពី RWTUV ប្រព័ន្ធ GmbH
ដែលអង្គការវិញ្ញាបនប័ត្រពិភពលោកទទួលស្គាល់។ មនសិការរបស់យើងអំពីគុណភាពគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់យើងជាក់ស្តែងដោយការគ្រប់គ្
រងគុណភាពនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងដោយនាយក
ដ្ឋានការធានាគុណភាពរបស់យើង។ នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង, អ្នកបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍របស់
យើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពិនិត្យមើលផលិតផល
ទាំងអស់ដើម្បីធានាថារាល់ការជួបប្រជុំការបញ្ជាក់ថាផលិតផលរបស់ខ្លួន។

ដែកថែប SUS (បំពង់ច្រាស SUS)

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our click here quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.CONTACT US

http://abpon.aecgateway.com/

Address : 403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.

Phone

 

+662 631 4400
+662 631 4260
+662 688 9888 (Auto 15 Lines)
+662 688 9720

 

 

 

 
E-mail
 
sales@abpon.com
piyanuch@abpon.com

 

พลาสติก PET คืออะไร

พลาสติกแบบ PET ย่อมาจาก Polyethylene terephthalate ถือเป็นพลาสติกประเภท Thermo Plastic จุดเด่นของพลาสติก PET คือมีความใสและเหนียวสูง สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำที่มี ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมาก และป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ดี

พลาสติก PET นั้นนิยมใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ขวดสำหรับบรรจุของเหลว เช่น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม และน้ำมัน แผ่นฟิล์ม หรือแผ่นอะลูมิเนียมฟอยส์ เคลือบพลาสติก เป็นต้น

PET เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก PET เป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และของใช้ เนื่องจากคุณสมบัติเด่นทางด้านความใสแวววับเป็นประกาย ความปลอดภัยสูง แข็งแรงทนแรงยืด แรงกระแทก แรงเสียสีได้เป็นอย่างดี ไม่เปราะแตกง่าย และเป็นพลาสติกชนิดเดียวที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%


จำหน่ายแก้วพลาสติก PET ผลิตแก้ว PET โรงงานผลิตแก้วพลาสติก
ทีบีพี แพ็คกิ้ง บจก.


 

 

 

แก้วพลาสติก PET ขนาด 20-22 ออนซ์

 


 

แก้วพลาสติก PET ขนาด 16 ออนซ์

 

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com

 

 

 

 


รับผลิตแก้วพลาสติก, แก้วพลาสติก PP, ฝาพลาสติกใส PET, สกรีนแก้วพลาสติก, ผลิตแก้วตามสั่ง, รับสกรีนแก้วใส, แก้วขนาด 16 oz, แก้วขนาด 20 oz, แก้ว YODO, แก้วพลาสติกราคาส่ง, หลอดดูดน้ำ, หลอดกาแฟ, หลอดเจาะ, หลอดปลายช้อน, หลอดงอ, หลอดชานมไข่มุก, หลอดตรง ทีบีพี แพ็คกิ้ง บจก.บริษัท ทีบีพี แพ็คกิ้ง จำกัด

รับพิมพ์ รับสกรีนแก้วกาแฟพลาสติกตามแบบโลโก้ทุกชนิด รับผลิตแก้วกาแฟ ผลิตแก้วพลาสติก บรรจุเครื่องดื่ม ร้อนเย็นสมูทตี้ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ พร้อมพิมพ์ลาย Logo ตามแบบทุกชนิด

อีกหนึ่งช่องทางการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และ เพิ่มยอดขายเราเป็นโรงงานผลิตเองพร้อมผลิต พร้อมขาย พร้อมส่งแก้วกาแฟพลาสติก, พิมพ์โลโก้ตามแบบทุกชนิดเพื่อรองรับธุรกิจของคุณ

 


สนใจติดต่อ
ทีบีพี แพ็คกิ้ง บจก.
202/7 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : +668 6375 0192 , +668 6374 2035 , +662 5526 แก้วพลาสติก PET 691
โทรสาร : +66 2552 5314-101
อีเมล : +66 2552 5314-101
www.tbppacking.com
tbppacking.brandexdirectory.com

รับซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น

รับซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น, วางระบบเครื่องจักร, รับซ่อมเครื่องจักร

 

เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


รับซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น ดูเพิ่มเติม click

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุดการบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้ 6 ชนิด ดังนี้
1. การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance)
เป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดและหยุดการทำงานโดยฉุกเฉิน กล่าวได้ว่าเป็นวิธีดั้งเดิมในการบำรุงรักษา แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้วิธีนี้ เพราะสามารถเกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องจักรได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีเยี่ยมสักเพียงใดก็ตาม
2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
เป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพการเกิดเหตุขัดข้อง หรือการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยฉุกเฉิน โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด ขันน็อตสกรูให้แน่น และหล่อลื่นอย่างถูกวิธี มีการปรับแต่งเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยการบำรุงรักษาชนิดนี้สามารถแบ่งย่อยได้ 2 แบบ คือ การบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Periodic Maintenance หรือ Time Based Maintenance: TBM) คือ การดำเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างฉับพลัน หรือเกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต
การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance) คือ การให้ความสำคัญและใส่ใจกับชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร เป็นการคาดการณ์ผ่านการตรวจสอบ หรือวินิจฉัย เพื่อที่จะให้ชิ้นส่วนนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ครบอายุการใช้งานจริง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการแนวโน้มของคุณค่า (Trend Values) โดยอาศัยการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ และสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance: CBM) ด้วย โดยมากแล้วจะใช้อุปกรณ์วิเคราะห์การสั่น (Vibration Analysers) และมีระบบเฝ้าติดตาม (Surveillance System) เพื่อตรวจสอบสภาพผ่านระบบออนไลน์ (On–line System)
3. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
เป็นการดัดแปลง วางระบบเครื่องจักร ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร เพื่อขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของเครื่องจักรให้หมดไปโดยสิ้นเชิง และปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ด้วยคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น โดยเป็นการพัฒนาความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการบำรุงรักษา
4. การป้องกันเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance Prevention)
เป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา หรือบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด โดยอาศัยการออกแบบเครื่องจักรให้มีความแข็งแรง ทนทาน บำรุงรักษาได้ง่าย มีการใช้เทคนิคและวัสดุที่จะทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง รวมถึงเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ซ่อมง่ายและสมราคา
5. การบำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)
เป็นการบำรุงรักษาที่นำเอาการบำรุงรักษาที่กล่าวมาข้างต้นมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการผลิตให้เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance: TPM)
เป็นการบำรุงรักษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้งพนักงานปฏิบัติการในสายการผลิต (Operators) และพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance group) ซึ่งจะรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ร่วมกัน
การบำรุงรักษานั้นต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา คือ สามารถที่จะรักษาสมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร รักษาประสิทธิผลของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามแผนที่วางไว้ มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอีกด้วย 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

 

บริษัท เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบ-จัดทำเครื่องจักรตามแบบ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบเครื่องจักร จัดทำชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบ รับผลิตเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรงานอุตสาหกรรม ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ทีมงานด้านประกอบเครื่องจักร ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เรามีการทำงานกับเครือข่ายที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง

 

สนใจติดต่อ

 

เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 

186 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู ซอย 54 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

เบอร์โทรศัพท์ +668 6326 0677

 

Fax +66 2395 0890

 

Email: nepe.wor@gmail.com

 

http://nepe-engineering.thailandpocketpages.com

ออกแบบอลูมิเนียม

พาด-เลื่อน 2 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต, ออกแบบอลูมิเนียม, ขึ้นรูปอลูมิเนียม, ผลิตบานเกล็ด, นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.

 

 

พาด-เลื่อน 2 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต


บันไดพาด-เลื่อน

บันไดอลูมิเนียม Newcon Barco บันไดคนไทยคุณภาพเกินราคา ที่ทุกคนไว้วางใจและใช้มาอย่างยาวนาน ความแข็งแรงเทียบเท่ามาตรฐานส่งออก มีทั้งแบบบาง หนา แหละ หนาพิเศษ ขึ้น-ลง 1 ทาง และ 2 ทาง หรือ จะเป็น บันไดพาด 1, 2, หรือ 3 ตอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นที่สูงทุกประเภท ใช้งานหลากหลายประเภทเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำแอร์ เปลี่ยนหลอดไฟใช้ในบ้าน งานก่อสร้างนอกและในอาคาร หรือแม้แต่กระทั่งงานถ่ายภาพ นํ้าหนักเบา รูปลักษณ์โดดเด่น สวยงาม เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน

ความปลอดภัยในการใช้บันไดพาด-(เลื่อน)สไลด์

 


 • บันไดสไลด์ เป็นบันไดที่ใช้ง่ายและให้ความสะดวกที่สุดในการเข้าถึงพื้นที่สูงๆ แต่ในพื้นที่ยิ่งสูงมากก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นสำหรับอุบัติเหตุร้ายแรงดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้:

 • ในการขยายบันไดสไลด์ควรวางไว้บนพื้นราบและขาบันไดทั้งสองด้านยันกับพนัง แล้วค่อยยกปลายด้านบนของบันไดขึ้นพาดกับพนัง หลังจากนั้นยกส่วนล่างของบันไดขึ้นเล็กน้อยแล้วเดินถอยห่างออกมาจากพนัง

 • ในการตั้งค่ามุมบันไดที่เหมาะสมควรใช้อัตราส่วน 1: 4  แบ่งความสูงบันไดด้วย 4 แล้วย้ายฐานบันไดห่างออกจากพนังตามอัตราส่วนนั้น เช่นถ้าบันไดคือ 10 ฟุต ฐานของมันควรจะเป็น 2.5 ฟุต จากพนังพิง

 • ขาบันไดทั้งสองด้านควรติดพื้น

 • ไม่ควรยืนบนบันไดสไลด์ที่เปียกโคลนเพราะอาจทำให้ลื่นได้

 • ไม่ควรยืนสูงกว่าขั้นที่สี่จากด้านบน

 • เช่นเดียวกับบันไดพับทรงเอควรให้สะโพกของคุณอยู่ภายในขาทั้งสองด้านของบันไดสไลด์ ไม่ควรโน้มตัวไปทางซ้ายหรือขวามากเกินไป

 • ในกรณีที่ต้องปีนขึ้นหลังคาบ้านหรือาคาร ควรแน่ใจว่า ความสูงจากจุดแตะด้านบนของบันไดกับหลังคา ควรสูงอย่างน้อย 3 ฟุต

 •  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด

ได้เริ่มธุรกิจด้านอุสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลาย ประเภทการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร งานก่อสร้างทั่วไป ผลิตบานเกล็ด งานราชการ ฯลฯ

นอกเหนือจากนี้การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบ คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และแข็งแรงทนต่อทุกสภาพการใช้งาน

 

สินค้าของเรา

 

บันไดอลูมิเนียม

 


 • บันได A-I พับพาด INFINITE

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 2 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขึ้น 1 ทาง ขนาด 3-12 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • ขาหลังใหญ่ขึ้น 2 ข้าง ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด 1 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 2 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 • พาด-เลื่อน 3 ตอน ขนาด 3-20 ฟุต

 •  

 

บานเกล็ด

 


 • โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้แบบมือหมุน

 • ฉากกันนํ้าฝน

 • มือหมุนบานเกล็ด

 •  

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 


 • เสา-ฉากอลูมิเนียม

 • บานพับอลูมิเนียม

 • เกรียงปาดปูน

 • เสาฉากเหล็ก

 • บานพับเหล็ก

 • ราวรถเมล์

 • ตะแกรงอลูมิเนียม

 •  

 

งานเส้นทั่วไป

 


 • งานเส้น

 •  

 

สนใจติดต่อ
นิวแสงไทยอินดัสตรี บจก.
211 หมู่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : +662 461 1216, +662 461 1217, +662 461 1218 , 662 461 1220
โทรสาร : +662 461 1219
อีเมลล์ : nstal888@gmail.com
เว็บไซต์ : nstindustry.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.newsangthai.com

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built),
ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี


เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
การเย็บเล่มรูปแบบต่างๆ
1.แบบเย็บมุงหลังคา
แบบนี้นิยมใช้เย็บหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ไม่เกิน 80 หน้า (ไม่สามารถทำให้สันมีความหนาได้) หรือสมุดของนักเรียนนักศึกษา วิธีการก็คือ เอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่ง จากนั้นใช้เครื่องลวดเย็บลวดตรงแนวพับ 2-3 ตัว

2.แบบเย็บกี่
เป็นการเข้าเล่มหนังสือที่มีความแข็งแรงที่สุด (แต่แพงที่สุด) เหมาะสำหรับเข้าเล่มหนังสือที่มีความหนามากๆ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ตำราเล่มใหญ่ๆ วิธีการยุ่งยากพอสมควร โดยเอากระดาษทั้งเล่มมาแยกออกเป็นส่วนย่อย แล้วเย็บแยกแต่ละส่วนเป็นเล่มเหมือนเย็บมุงหลังคา แต่ใช้ด้ายเย็บ จากนั้นเอาเล่มย่อยๆ มาร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกที แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั้นหนึ่ง

3.เย็บโดยเข้าห่วง
การเข้าห่วง มีข้อดีที่ทำให้สามารถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไป และทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือสมุดบันทึก อาจเลือกใช้ห่วงพลาสติก หรือห่วงเหล็กก็ได้ ห่วงเหล็กจะแข็งแรงกว่า แต่ราคาก็แพงกว่าเช่นกัน
เข้าเล่มกาวหัว การเข้าเล่มแบบนี้ใช้สำหรับพวกใบเสร็จต่างๆ สมุดฉีก กระดาษโน้ต คูปองส่วนลด ฯลฯ เป็นการเข้าเล่มสำหรับให้ฉีกออกไปใช้ได้ง่าย วิธีการก็ง่ายมาก เอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง แล้วเอากาวทาที่สันตรงหัวกระดาษ จึงได้ชื่อว่าการเข้าเล่มแบบ "กาวหัว"

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 


ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
ศูนย์บริการถ่ายเอกสารและแบบแปลนครบวงจรแห่งนี้ เป็นผู้ให้บริการงานพล๊อตแบบแปลนระดับมืออาชีพด้วยเครื่องที่มีความรวดเร็วและคุณภาพสูง มีบริการด้านการพิมพ์เอกสารที่มุ่งเน้นงานคุณภาพเป็นที่หนึ่ง รวดเร็ว ตรงเวลา มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีเครื่องจักรที่มีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีผลงานในโครงการใหญ่ๆหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประกัน จึงกล้ารับประกันคุณภาพและความพอใจ เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาลูกค้าทุกท่าน ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บี เอ็ม ซี

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี ศูนย์ถ่ายเอกสารสี ที่มีคุณภาพ มีทั้งบริการงาน ถ่ายเอกสารขาวดำ , ถ่ายเอกสารสี , บริการถ่ายเอกสารด่วน , ถ่ายพิมพ์เขียว ,ศูนย์ถ่ายพิมพ์เขียว, พิมพ์สำเนา, ศูนย์ถ่ายพิมพ์สำเนา, บริการพิมพ์เขียว ,บริการถ่ายพิมพ์เขียว,จัดทำพิมพ์เขียว, บริการงานถ่ายพิมพ์เขียว และ ถ่ายพิมพ์สำเนาอย่างมืออาชีพ มีทั้งบริการถ่ายแบบแปลนแบบกระดาษธรรมดา และ ถ่ายแบบแปลนแบบกระดาษไข ด้วยระบบดิจิตอล รับสแกน (scan) แผนที่ขนาดใหญ่ รับสแกนงาน ขนาด A0 รับ PLOT สี รับสแกนแผนที่ ขนาด A0 รับสแกนภาพขาวดำ-สี รับสแกน (scan) ,เอกสารขาว-ดำ รับสแกน(scan) เอกสารสี , บริการปริ้นท์งานสี , ปริ้นท์รูปสี , บริการปริ้นท์รูปสี ,พิมพ์รูปสี ,บริการพิมพ์สี ,บริการพิมพ์งานสี, ขยายภาพ รับขยายภาพ , บริการขยายรูปภาพสีพร้อมพิมพ์ใส่กระดาษ Inkjet หรือ Glossy เข้าเล่ม ,งานเข้าเล่ม ,เข้าเล่มทากาว ,เข้าเล่มพับครึ่งทากาว , บริการเข้าเล่มแบบเย็บสันตะปู ,เย็บเล่มสันเก็ตเต็ดเนอร์, บริการเข้าเล่มแบบขดลวด, บริการเข้าเล่มห่วงกระดูกงู, บริการเย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น ,เคลือบบัตร, บริการรับเคลือบบัตรทุกขนาด ตั้งแต่ A4 - A0, บริการถ่ายเอกสารคมชัด AUTOcad Plot Service , BLUE PRINT , COLOR COPY , COLOR PRINT , COLOR SCAN , LAMINATING SERVICE , PHOTO COPY , PLOT COLOR, SCAN , WIDE FORMAT COPY , WIDE FORMAT PRINTING ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี , WIDE FORMAT SCAN บริการพริ๊นท์ - Scan - Copy แบบแปลน A1/A10

 

สนใจติดต่อ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

 

สาขาสีลม > ย้ายไปที่พัฒนาการ ระหว่าง ซอย 20 ถึง 22 เลยแยกคลองตัน

 

สาขาห้วยขวาง: 61/2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2319-1133, 0-2319-0040-41, 0-2251-3590-2

 

E-mail : info_bmcthailand@yahoo.com, bmcthailand@gmail.com

 

Website : bmccopy.thailandpocketpages.com,www.bmccopy.com


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15